KONTAKT

[gmap width=”642″ height=”400″ address=”ul. Rumiana 69, 02-956 Warszawa”]

Red Carpet Sp. z o.o.

ul. Rumiana 69
02-956 Warszawa
tel.: +48 22 642 75 76
fax: +48 22 642 75 77
office@redcarpet.pl

NIP 951 22 07 298
REGON: 140882253
Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000273587
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest